Her finner du avfallshåndtering og gjenvinning Gjøvik og omegn

Nederst på denne bransjesiden har vi samlet aktører som tilbyr tjenester innen resirkulering, avfallshåndtering og gjenvinning Gjøvik.

Det finnes mange forskjellige typer søppel, og likeledes ulike metoder av avfallshåndtering for å ta seg av dette avfallet. I våre egne hjem «produserer» vi mengder av det som kalles husholdningsavfall, mens søppelet som skapes av bedrifters aktiviteter kalles næringsavfall.

Med avfallspyramiden som rettesnor

En god måte å få forståelse for avfallshåndtering, er ved å se på avfallspyramiden. Dette er en modell som illustrerer avfallshierarkiet, som er en del av EUs rammedirektiv for avfall, og skaper retningslinjene for norsk avfallspolitikk. Optimalt sett ønsker man å sortere og behandle søppelet så høyt opp i avfallspyramiden som mulig, da dette rett og slett fører til at jorda vår vil klare seg bedre i framtiden.

Illustrasjon for avfall i GjøvikHer er trinnene avfallshierarkiet består av:

  • Avfallsreduksjon – Altså at vi forsøker å produsere mindre avfall alt i alt
  • Gjenbruk – At vi heller enn å kaste, forsøker å bruke ting flere ganger
  • Materialgjenvinning – Lage nye ting av brukte ting, igjen, heller enn å kaste dem
  • Energigjenvinning – For eksempel forbrenning
  • Deponering – Det siste og minst optimale nivået er rett og slett å kaste avfallet på en søppeldynge

Gjenvinning, resirkulering, avfallssortering Gjøvik

Både privateide bedrifter og kommunale tar seg av forskjellige deler av avfallshåndtering og gjenvinning i Gjøvik. Det kan gjelde resirkulering og gjenvinning av jern, metall, eller EE-avfall som for eksempel lysrør, kabler og ledninger, kasserte batterier, småelektronikk, skjermer, osv.). Biosøppel (restavfall / matavfall), eller sortering av papp, papir og kartong, gjenvinning av plastemballasje og lignende.

Leter du derimot etter et sted å vrake bilen din, så finner du oversikt over bilopphuggere på bransjeside for vrakpant / bilopphuggeri i Gjøvik …

Ta en kikk på aktørene under her for å finne noen som kan hjelpe deg med å forsvarlig kvitte deg med avfall i Gjøvik:

Se også:
Containerutleie Gjøvik
Vrakpant / Bilopphuggeri Gjøvik

Disse tilbyr avfallshåndtering, resirkulering og gjenvinning i Gjøvik og omegn:

Horisont Miljøpark

Horisont Miljøpark IKS er et interkommunalt selskap som er ansvarlig husholdningsrenovasjon i eierkommunene Gjøvik, Østre / Vestre Toten og Søndre / Nordre Land. Selskapets administrasjon, miljøstasjon og hovedanlegg er lokalisert i Dalborgmarka. I tillegg til dette er det etablert miljøstasjoner i alle kommuner.

Metallco Oppland AS

Metallco Oppland AS, tidligere AS Oppland Metall, tar imot jern, metall, EE-avfall, har containerutleie, bilopphuggeri, og mye mer. I tilllegg har de konkurransedyktige priser på brukte deler til maskiner og lastebil/buss, samt leverer ferdigkappet, bøyd bruksjern og armering til sine kunder.

Finn andre bedrifter innen B2B og proffmarkedet i Gjøvik