Firmapresentasjon på iGjøvik.no, men hvorfor?

iGjøvik.no bringer verdi til lokale bedrifter og tjenesteytere ved å samle firmaprofilene deres på ett godt synlig sted på Internett. Dette forenkler livet til potensielle kunder når de søker etter lokale aktører i forskjellige bransjer.

Utvilsomt bruker de fleste Internett for å finne informasjon om produkter, tjenester og andre muligheter de leter etter.

Vår erfaring er at de fleste bedriftsnettsidene i Gjøvik ikke er bygget for synlighet ved søk på Internett, noe som har gjør det vanskeligere for folk å finne gode lokale tilbud.

Poenget med iGjøvik er derfor å forenkle muligheten til å finne lokale bedrifter og tjenester i Gjøvik og omegn, ved å etablere et nettverk av firmapresentasjoner for alle lokale aktører. Disse presentasjonene og bransjesidene de er knyttet opp til er godt tilgjengelige / synlige når man for eksempel søker på Google.

Samfunns- og næringsnyttig

Vårt mål er å gjøre bedriftsportalen iGjøvik.no til en samfunnsnyttig og næringsnyttig tjeneste.

Samfunnsnyttig ved å gjøre det enklere å finne, og dermed velge, lokale tilbud i Gjøvik.

Næringsnyttig ved å tilby synlighet til en svært lav kostnad, noe som gjør kanalen portalen velegnet for alle bedrifter, uavhengig av størrelse og økonomi.

Gjør din bedrift betydelig mer synlig, for en kostnad mindre enn mobilabonnementet ditt!

Tlf. 958 26 757 || post@tala.no

iGjøvik.no – Fortsettelsen av suksessen iValdres.no

Etter at vi lanserte iValdres.no tidlig i 2015, kan vi nå konkludere med at tjenesten har vært en stor suksess.

Som iGjøvik.no er også iValdres.no en bedriftsportal. Der er det hittil er samlet over 200 bedrifter i Valdres, hvor svært mange drar stor nytte av den gode synligheten de får gjennom kanalen.

Årlig blir det gjort rundt 200.000 lokale søk på Internett hvor folk klikker seg inn på iValdres.no for å finne en aktuell bedrift, tilbyder eller samarbeidspartner. Konkrete søk som f.eks. «rørlegger Valdres», «regnskapsfører Valdres» og «bilverksted Fagernes», gjør at veien er kort for at denne personen tar kontakt med en av bedriftene.

Tilbakemeldingene fra bedriftene er derfor svært positive, og så å si alle ønsker selv å være med år etter år.

Med iGjøvik.no bringer derfor TALA samme tjeneste til bedrifter i Gjøvik og omegn, for å hjelpe også disse med synlighet for deres kommende kunder.

Lav pris – ingen binding

Når noen søker etter en vare eller tjeneste i Gjøvik, ønsker vi å kunne presentere en så dekkende oversikt som mulig over bedrifter – helst alle innenfor alle aktuelle bransjer.

Prisen skal være lik for alle. Vi har derfor valgt å sette prisen så lavt som mulig, slik at alle bedrifter kan forsvare kostnaden. Dette til tross for at veldig mange kunne forsvart mye høyere annonsepriser.

En firmapresentasjon på iGjøvik.no koster kun 195,- eks mva pr mnd.

En 12 mnd avtale dekker oppbyggingen og opprettholdelsen av firmapresentasjonen. Det finnes ingen automatisk fornyelse, noe som betyr at bedriften din bevisst må takke ja til å inngå en ny avtale etter perioden. Beslutningen tar du med bakgrunn i våre detaljerte statistikker, samt dine egne erfaringer av om tjenesten har vært til nytte.

Ta kontakt så få vi gjort din bedrift synlig også

Tlf. 958 26 757 || post@tala.no