Project Description

Horisont Miljøpark - Oversiktsbilde over miljøparken

Deponi og miljøstasjon Gjøvik – Horisont Miljøpark

Horisont Miljøpark IKS er et interkommunalt selskap som er ansvarlig husholdningsrenovasjon i eierkommunene Gjøvik, Østre / Vestre Toten og Søndre / Nordre Land. Selskapets administrasjon, miljøstasjon og hovedanlegg er lokalisert i Dalborgmarka. I tillegg til dette er det etablert miljøstasjoner i alle kommuner.

Horisont Miljøpark - Bilder fra noen av våre tjenesterVårt miljømål er å heve kvaliteten og renheten på materialet som mottas ved anlegget, slik at vi kan være med å redusere belastningen på miljøet.

Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Søndre og Norde Land eier avfallsselskapet Horisont. Det ble etablert 11. november 1991, har 33 ansatte, og administrasjonen finner du i Dalborgmarka i Gjøvik. Horisont drifter totalt åtte miljøstasjoner rundt om i de fem kommunene, samt har ansvar for renovasjon disse.

Miljøstasjonen i Dalborgmarka, Gjøvik

Vi har mange miljøstasjoner, med noe variasjon i hva som kan leveres. Stasjonen på Gjøvik kan motta følgende:

 • Asbest
 • Dekk
 • Drikkekartong
 • El-avfall
 • Farlig avfall
 • Flasker og kanner
 • Gips
 • Glass-, plast- og metallemballasje
 • Hageavfall
 • Isopor (EPS)
 • Metall
 • Papir / papp
 • Tekstiler
 • Små fritidsbåter
 • Varmtvannsberedere
 • Hvitevarer
 • Ikke-brennbart avfall
 • Trevirke og impregnert trevirke

Her finner du dypere informasjon om alle miljøstasjonene …

Deponi for næring

Vi har i tillegg et deponi i Dalborgmarka; det eneste i Oppland og Hedmark med dobbel bunntetting.

Her må alt avfall som deponeres være basiskarakterisert av avfallsbesitter før levering. Skulle det vise seg at avfall til deponering har mangelfull basiskarakterisering, blir det avvist av mottakskontrollen.

Ler mer om retningslinjene for deponering her …

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner trenger å kontakte oss, så kan du sende en epost til renovasjon@hiks.no, eller ringe på telefon: 61 14 55 80.

Horisont

Dalborgmarka 100, 2827 Hunndalen

Telefonikon i Gjøvik61 14 55 80

E-post ikon i GjøvikSend e-post

Nettside ikon i gjøvik og igjøvik.noVår nettside

Åpningstider

Man-fre:Kl. 07:00 – 15:30
Lørdag:Kl. 09:00 – 14:00
Søndag:Stengt